Wskazówka: Stosowanie ortezy

Wskazówka: Stosowanie ortezy

Z racji dużej ilości pytań od pacjentów odnośnie stosowania ortez przy urazie stawu kolanowego bez złamania potwierdzonego badaniem rtg odrzuca się stosowania ortez w tych przypadkach. Powikłania jakie mogą występować  po ściągnięciu ortezy i jej długotrwałym używaniu:

  • zanik mięśni stabilizujących staw
  • wtórna niestabilność stawu
  • obrzęk kończyny
  • uciśnięcie nerwu spowodowane uciskiem ortezy
  • okresowe lub długotrwale niedokrwienie tętnicze
  • powikłania ze strony układu żylnego (m.in. powstawanie żylaków)