FIZJOTERAPIA

Terapia Manualna

Terapia manualna (szkoła niemiecka) jest koncepcją badania i leczenia pacjenta. Zajmuje się:

 • diagnozowaniem i różnicowaniem
 • leczeniem zaburzeń strukturalnych narządu ruchu (stawów, mięśni, nerwów).

Przyczyną zaburzenia jest często nierównomierna możliwość tkanki do przyjmowania obciążenia, a jej rzeczywistym obciążaniem.

Leczenie polega na zniesieniu tej dysproporcji pomiędzy stawami, mięśniami i strukturami nerwowymi. Jako leczenie stosowane są techniki:

 • mobilizacji stawów
 • neuromobilizacje struktur nerwowych
 • leczenie tkanek miękkich (tj. mięśni, więzadeł, ścięgien),
 • medyczny trening funkcjonalny z użyciem urządzeń treningowych dostosowanych do problemów pacjentów

Fizjoterapia urazowa w sporcie

Specjalistycznym działem fizjoterapii jest medycyna sportowa która zajmuje się urazami sportowymi. Od momentu kontuzji lub możliwie jak najwcześniej, zaczyna się terapią, a kończy gdy pacjent wraca do 100% sprawności, czyli jeśli uszkodzona tkanka ma zdolność na nowo przejąć pełne możliwe obciążenie. W zależności od etapu leczenia odpowiednio dopasowywana jest metoda terapii. Stosujemy metodę PRICE, używa się również tapingu twardego jak i miękkiego.

Taping twardy może być alternatywą dla opatrunku gipsowego i ortez, pozwala na szybsze wprowadzenie ruchu.

Taping miękki stosuje się kolejnych  etapach leczenia. Np. kiedy struktura nie jest wstanie przejąć  pełnego obciążenia, pełni on funkcję przeciwobrzękową, ochronną i stabilizacyjną.

W trakcie leczenia dobierany jest  indywidualny program terapii dla pacjenta, która zawiera  terapię manualną oraz funkcjonalny trening mięśniowy. Indywidualne podejście do pacjenta i jak najszybsze podjęcie odpowiednich środków zapobiegawczych gwarantuje szybki powrót do zdrowia, bardzo ważne jest jednak pełne zaangażowanie pacjenta na każdym etapie leczenia.

PNF - Prorioceptive Neuromuscular Facilitation
(torowanie nerwowo-mięśniowe)

Podstawowym celem terapii jest praca nad poprawą funkcji, której chory potrzebuje wykorzystując odpowiednie techniki i wzorce ruchowe.  W zależności od potrzeb pacjenta, wykorzystuje się techniki:

 • uczące ruchu i koordynacji,
 • stabilizujące,
 • rozluźniające,
 • mobilizujące,
 • przeciwbólowe i inne,
 • a także program ćwiczeń funkcjonalnych.

PNF wykorzystuje rezerwy tkwiące w organizmie, motywuje do dalszego działania. Nauczenie prawidłowych wzorców ruchowych ma na celu zapobieganie pojawianiu się nowych lub utrwalaniu istniejących patologicznych wzorców ruchowych. Odtwarzanie prawidłowego ruchu stanowi jednocześnie działanie w kierunku normalizacji napięcia mięśniowego. Terapia metodą PNF

 • poprawia koordynację i równowagę,
 • zwiększa siłę i wytrzymałość mięśniową,
 • polepsza czucie głębokie,
 • zwiększa zakresy ruchu. 

Funkcjonalna Terapia Powięziowa

Powięzi utrzymują w jedności całe ciało tworząc sieć otulającą i napinającą poszczególne jego elementy. Odgrywają też ważną rolę w procesach biochemicznych i hemodynamiki oraz tworzą macierz dla komunikacji międzykomórkowej. Zdolność ekonomicznego, dynamicznego i jak najbardziej  wydajnego poruszania się zawdzięczamy w dużej mierze  sensorycznym i biomechanicznym właściwościom tych struktur. Powięzi mają zdolność skurczu niezależnie od muskulatury, oraz są bogato unerwione. Proprioceptywna funkcja powięzi ma czynny udział  w organizacji postawy i ruchu. Tkanka powięziowa mięśni odpowiada dodatkowo za przenoszenie sił i napięcia – przez to dają one stabilność.

Nieprawidłowa postawa, monotonne ruchy, przeciążenia i nieprawidłowe obciążenia wpływają na statyczną i dynamiczną integralność układu mięśniowo-szkieletowego. Podczas interakcji z siłą ciężkości i środowiskiem ciało kompensuje w celu zachowania równowagi, unikania bólu. Dochodzi do skracania i zgrubienia powięzi. Powięzi tracą swą elastyczność i zdolność ślizgową. Zgrubienia powięzi mogą być przyczyną i/albo czynnikiem przyczyniającym się do dysfunkcji ruchu.

Dzięki funkcjonalnym technikom powięziowym możemy te zmiany dysfunkcyjne i patologiczne wycofać i poprzez to zoptymalizować ruchomość, postawę, wydajność ruchu i postrzeganie ciała.

Masaż

Masaż to zabieg z dziedziny fizjioterapii wykorzystywany w walce ze schorzeniami i dolegliwościami bólowymi, który pomaga powrócić do pełnej sprawności, regeneruje siły oraz wpływa pozytywnie na samopuczucie.

Zabieg masażu najczęściej wykorzystywany jest w przypadku wystąpienia bólu kręgosłupa, przykurczu mięśni, bólu mięśniowym, ale także w przypadkach skrzywienia kręgosłupa, dyskopatii czy rwy kulszowej.

Zabieg masażu polega na sprężystym odkształceniu tkanki mięśniowej, które masażysta osiąga poprzez zastosowanie odpowiednich chwytów oraz technik. Efektem prawidłowo wykonanego zabiegu powinno być ustąpienie bólu, uczucie obniżenia napięcia mięśni oraz poprawa ich ukrwienia i trofiki.

W naszej szerokiej gamie zabiegów masażu oferujemy:
Masaż leczniczy
Masaż sportowy
Masaż poprzeczny
Terapię punktów spustowych