Jak (skutecznie) być wytrwałym

Wytrwałość jest kluczowym elementem osiągania celów, pozwala nam regulować własne zachowanie, myśli i emocje, aby konsekwentnie podążać w kierunku obranego celu. Mówi się, że motywacja jest niezbędna, by rozpocząć działanie (siła „chcę”), natomiast wytrwałość utrzymuje nas na (często wyboistej) drodze do celu i pozwala kontynuować działanie mimo pojawiających się przeszkód. …

Skuteczne stawianie celów

W ramach OptimizeMe ruszamy z nowym cyklem artykułów na tematy z obszaru psychologii: siła woli, motywacja, nawyki, dyscyplina, radzenie sobie z chwilami słabości i porażkami… Pomysł mam taki, żeby rozpocząć od podstawowych pojęć i koncepcji, a dalej przejść do bardziej szczegółowych meandrów naszego zachowania, przekonań, nawyków, myśli, emocji i ich …